Informació: +34 973 790 100 Vendes: +34 973 791 799 Expedicions: +34 973 791 851 comercial@brausa.es

Acer

Esteu aquí

Acer

Materials

Disposem d’estoc de material en diverses qualitats i gruixos per satisfer les teves exigències de lliurament. Et proporcionem el certificat del material si ho demanes.

Acer galvanitzat

NORMA UNE – EN 10346 Utilització: certa resistència mecànica i bona resistència a la corrosió. Límit elàstic garantit
Descripció Xapes i bobines d’acer estructural galvanitzades en continu per immersió en calent. Gruix ≤ 4 mm
Designació S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S550GD
L. elàstic (N/mm2) 220 250 280 320 350 550
R. tracció (N/mm2) 300 330 360 390 420 560
Recobriment Z (zinc) o ZF (ferro-zinc) ... 275 (massa de recobriment g/m2)
Tipus de recobriment Z100 Z140 Z180 Z200 Z225 Z275 Z350 Z450 Z600
g/m2 100 140 180 200 225 275 350 450 600
Micres (2 cares) 14 20 25 28 32 38 50 64 84
al 50 % 7 10 12.5 14 16 19 25 32 42
Màxim 1 cara (60 %) 8.4 12 15 17 19 23 30 38,4 50,4
Mínim 1 cara (40 %) 5.6 8 10 11 13 15 20 25,6 33,6

Acer laminat en calent

NORMA UNE – EN 10025-2 Utilització: bàsicament és acer de tipus estructural
Descripció Productes laminats en calent d’acers per a estructures
Designació S 235 S 275 S 355
L. elàstic (N/mm2) 235 275 355
R. Tracció e < 3 (N/mm2) 360-510 430-580 510-680
R. Tracció e ≥ 3 (N/mm2) 360-510 410-560 470-630

Acer laminat en calent d’alt límit elàstic

NORMA UNE – EN 10149 Utilització: diverses
Descripció Productes plans d’acer soldable, laminat en calent i d’alt límit elàstic per a conformació en fred
Designació S315MC S355MC S420MC S460MC S500MC S550MC S600MC S650MC S700MC
L. elàstic (N/mm2) 315 355 420 460 500 555 600 650 700
R. tracció (N/mm2) 390-510 430-550 480-620 520-670 550-700 600-760 650-820 700-880 750-950
Composició MC: composició del gra fi, la qual cosa incrementa el límit elàstic.

Assaig de boira salina

Galvanitzat per immersió en calent (20 µm) després de sis setmanes.

Postgalvanització (85 µm) després de dotze setmanes.

Magnelis® (20 µm) després de 34 setmanes.

Mostres després d’assaig en boira salina.
ArcelorMittal Global R&D

Acer amb recobriment aliatge zinc-magnesi

Màxima protecció de l’acer davant la corrosió en entorns altament agressius. El recobriment metàl·lic zinc-magnesi proporciona a l’acer una protecció superficial excepcional, amb una resistència a la corrosió superior a la d’altres recobriments metàl·lics. La reparació automàtica de les vores tallades, on s’acostuma a iniciar la corrosió, fa d’aquest recobriment una solució òptima sense precedents i proporciona un revestiment més uniforme i lleuger a les estructures i més vida útil. Ideal per a tot tipus d’obra exterior i, especialment, per a obres exposades a la corrosió, ja sigui ambiental, salina, en entorns alcalins, amb clorur, amoníac, o per condicions meteorològiques adverses.

Acer amb recobriment aliatge zinc-magnesi

NORMA UNE – EN 10346 Utilització: Certa resistència mecànica i bona resistència a la corrosió
Descripció Xapes i bobines d’acer estructural galvanitzades en continu per immersió en calent. Gruix <= 4 mm
Designació S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S390GD AM FCE
L. elàstic (N/mm2) 220 250 280 320 350 390
R. Tracció (N/mm2) 300 330 360 390 420 460
Recobriment ZM (zinc-magnesi) ... 250 (massa de recobriment g/m2)
Tipus de recobriment ZM90 ZM120 ZM175 ZM195 ZM250 ZM310 ZM430
Micres (2 cares) 7 9 13 16 19 24 35

Acer prelacat

L’acer prelacat està compost per diverses capes que proporcionen a l’acer les seves característiques estètiques i funcionals. Aquestes capes són: metall base, recobriment metàl·lic, pretractament, imprimació i recobriment final tant a la cara superior com a la inferior.

 

Blanc Pirineu

 

Blanc ostra

 

Gris perla

 

Silver metàl·lic

 

Sorra 2000

 

Verd clar

 

Verd Navarra

 

Blau llac

 

Vermell Coral

 

Vermell teula

 

Vermell Baztan

 

Negre Dextar