Informació: +34 973 790 100 Vendes: +34 973 791 799 Expedicions: +34 973 791 851 comercial@brausa.es

Política de qualitat i medi ambient

Esteu aquí

Missió de l’empresa

 • Proveir el mercat de perfils conformats en fred amb diferents geometries a un preu competitiu i amb terminis molt ajustats, i assegurant el respecte pel medi ambient en els processos realitzats.

Visió de l’empresa

 • Ser una empresa de referència en la fabricació de perfils conformats en fred d’alt valor afegit.
 • Ser reconeguts com un partner de desenvolupament de solucions tècniques per a les necessitats del client basades en perfils conformats en fred.
 • Ser identificats com una empresa compromesa amb la protecció del medi ambient.

La política de qualitat i medi ambient de BRAUSA es compromet a:

 • Adaptar el nostre sistema de gestió integrat de la qualitat i el medi ambient a les necessitats del mercat, donant al client les solucions que s’adaptin millor a les seves necessitats.

 • Complir tots els requisits explícits i implícits amb el client, i els legals i reglamentaris aplicables als productes i els serveis que prestem i amb els requisits legals i reglamentaris aplicables en matèria ambiental, com també altres requisits voluntaris que l’organització subscrigui en aquesta matèria.

 • Oferir productes competitius, apostant sempre per la millora contínua en els productes i els processos que desenvolupem.

 • Reduir els impactes ambientals vinculats a les nostres activitats i productes sota una perspectiva de cicle de vida.

 • Prevenir possibles errors o establir accions correctives quan s’hagin produït, sempre amb la millora contínua com a objectiu.

 • Protegir el medi ambient i altres compromisos específics pertinents al context de l’organització, mitjançant la implantació de mesures preventives i la detecció precoç de riscos.

 • Formar el personal perquè pugui fer la seva feina de manera eficaç i respectuosa amb el medi ambient i implicar els nostres treballadors i col·laboradors en el compromís de millora contínua del nostre comportament ambiental.

 • Dotar l’empresa amb els recursos necessaris per assolir els objectius.